Očna ambulata Dr Ladavac

OČNA AMBULANTA LADAVAC - CJENIK

  • Oftalmološki pregled 50 € / 376.73 kn
  • Kontrolni pregled 20 € / 150.69 kn
  • Mjerenje IOT 20 € / 150.69 kn
  • OCT 70 € / 527.42 kn
  • Plastika 100 € / 753.45 kn
  • Intravitrealna aplikacija Avastina 200 € / 1506.9 kn
  • FAG 70 € / 527.42 kn

Pula, 21.01.2023.

Cjenik usluga Očna ambulanta - oftalmologija dr Ladavac Pula